Dịch vụ kĩ sư hệ thống

受託開発

Công ty TNHH HL đã thiết lập một hệ thống chất lượng để thực hiện tích hợp hệ thống, góp phần mang lại cuộc sống tốt hơn cho con người và xã hội, chúng tôi đang cố gắng thực hành “chu trình PDCA” để cải tiến chất lượng liên tục. Là nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho các giải pháp CNTT, chúng tôi cung cấp các giải pháp nhanh chóng mà khách hàng có thể tin tưởng.
矢印アイコンhệ thống quản lí giờ làm
矢印アイコンhệ thống quản lí sản xuất
矢印アイコンhệ thống thông tin ngân hàng

携帯アプリケーション開発

iPhone、iPad、Androidphát triển phần mềm Iphone, Ipad, Android
矢印アイコンĐiện thoại di động (Iphone/Điện thoại hệ Android)

常駐開発

Chúng tôi giới thiệu những kĩ sư giàu kinh nghiệm, Và làm việc trực tiếp tại công ty của khách hàng.
矢印アイコンIThiết kế và xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT
矢印アイコンPhát triển phần mềm
矢印アイコンDi chuyển dữ liệu

業務アプリケーション開発

Tập đoàn HL chọn các máy chủ, thiết bị mạng và hệ thống hiệu suất chi phí và xây dựng một hệ thống mạng tối ưu bằng cách sử dụng công nghệ và khả năng của nhiều nhà cung cấp để hiện thực hóa ECO (CNTT xanh) thông qua CNTT. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng sự an tâm bằng cách cung cấp các dịch vụ thống nhất từ vận hành đến bảo trì.Tuỳ thuộc vào hệ thống quản lí SE cũng như trang quản lí các hoạt động kinh doanh của bạn sẽ được sao lưu
矢印アイコンCó thể trao đổi thông tin vơi khách hàng một cách nhanh chóng
矢印アイコンCó thể khắc phục, phục hồi hệ thống một cách nhanh chóng khi xảy ra lỗi
矢印アイコンCung cấp nhiều phương pháp bảo mật khác nhau với kĩ thuật cao

技術分野

HLxin giới thiệu các lĩnh vực kỹ thuật chủ yếu mà Công ty HL đã phát triển. Ngoài ra, chúng tôi luôn nỗ lực để có được công nghệ mới nhất, vì vậy chúng tôi không chỉ xử lí các lĩnh vực bên dưới mà còn có thể xử lí nhiều lĩnh vực khác liên quan kỹ thuật.
OS Windows、 Linux、 UNIX、 iOS、 Android
DB Oracle、 SQLserver、 PostqreSQL、 MySQL、 DB2
Các loại ngôn ngữ được sử dụng C、C++、C#、PHP、VB、.NET、Java、COBOL、Perl、SQL、SHELL
Các phần mềm được sử dụng trong phát triển VisualStudio、Eclipse、WebSphere、Apache-Tomcat、Android Studio、Xcode