専門スタッフが総員100名以上在籍し、

徹底したサービスの品質管理のもと

WEBサイトを作成します。

各分野のプロが連携して制作を行う事で、費用対効果が良くクオリティーの高いサイト制作を実現しております。

Quy trình

Các kỹ sư giàu kinh nghiệm trong từng lĩnh vực của chúng tôi sẽ cùng nhau làm việc để đáp ứng nhu cầu của khách hàng,
từ những hình dung ban đầu của trang web, phong cách, chỉnh sửa, tính hiệu quả cho đến dịch vụ sau bán hàng,
chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói liên quan đến sản xuất trang web.

1

Lắng nghe nhu cầu của bạn

 • Mọi người, kể cả giám đốc và các trưởng phòng ban sẽ cùng ngồi lại quyết định mục tiêu chung của dự án
 • Đưa ra một mục tiêu và một hình mẫu giả định, đại diện cho chân dung khách hàng lý tưởng của doanh nghiệp

2

Tư vấn triển khai

 • Chuẩn bị kế hoạch để nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm
 • Nghiên cứu thị trường, phân tích mục tiêu
 • Lựa chọn từ khóa tìm kiếm
 • Lập kế hoạch chiến lược web dựa trên các trường hợp thành công
 • Lập kế hoạch và đề xuất nội dung nắm bắt điểm nhấn của sản phẩm
 • Xây dựng chiến lược sử dụng Web

3

Tập hợp các kỹ sư

 • Lập kế hoạch và thiết kế nội dung dựa trên nội dung ý tưởng theo yêu cầu của khách hàng
 • Thiết kế cấu trúc sau khi đã xem xét đưa ra các giải pháp công nghệ thông qua các công cụ tìm kiếm như Google vv…
 • Tạo sơ đồ trang web
 • Thiết kế cấu trúc trang web
 • Kiểm tra chất lượng

4

Lên kế hoạch / thiết kế

 • Đưa ra bảng dự toán chi phí dựa trên những tính toán ban đầu theo kế hoạch dự án
 • Xác định cấu trúc trang web và đưa ra một lịch trình cụ thể
 • Xác định thiết kế màn hình của các trang riêng lẻ
 • Xác định thông số kỹ thuật hệ thống
 • Cân bằng môi trường máy chủ

5

Sản xuất

 • Kiểm thử các trang đã được thiết kế
 • Kiểm tra tính ổn định của code HTML
 • Kiểm tra các sự cố của trang trên các trình duyệt web
 • Kiểm tra các vấn đề liên quan đến hệ thống được phát triển
 • Xác nhận cuối cùng bao gồm hiệu chuẩn trong môi trường thử nghiệm

6

Hoàn thành / Đưa ra thị trường

 • Thông báo công khai trên các công cụ tìm kiếm
 • Liên hệ với trang web để xuất bản trong và ngoài công ty

7

Bảo trì / quản lý / vận hành trang chủ

 • Cập nhật thông tin thường xuyên bằng cách cập nhật và vận hành sản phẩm
 • Phân tích truy cập để phát triển, tối ưu hóa trang web hơn nữa