Phát triển thường trú

Để đáp ứng các yêu cầu từ các Khách hàng cho việc phát triển máy chủ và hệ thống WEB khác nhau, chúng tôi cung cấp giải pháp hỗ trợ phát triển tại một nơi được Khách hàng chỉ định bởi những kỹ sư phù hợp.

Nhân viên kinh doanh

Môi trường CNTT tối ưu

Sử dụng kinh nghiệm và bí quyết đã tích lũy cho đến nay, chúng tôi sẽ đề xuất môi trường CNTT tối ưu cho một loạt các ngành công nghiệp.

Lĩnh vực rộng và giàu kinh nghiệm thực tiễn

Công ty chúng tôi tập hợp đông đảo các kỹ sư đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực như hệ thống tài chính và ngành bán lẻ và chấp nhận các ngôn ngữ phát triển bao gồm Java, PHP, C # .net, Android Java, IOS. Vì vậy đối với việc tối ưu từ cơ sở hạ tầng đến phát triển ứng dụng, chúng tôihoàn toàn có khả năng cung cấp một nguồn kỹ sư tuyệt vời.

Tăng cường tập trung vào kỹ năng giao tiếp

Chúng tôi coi trọng kỹ năng giao tiếp nhiều như kỹ năng kỹ thuật. Chỉ những người có khả năng giao tiếp tốt, hiểu và áp dụng được văn hóa làm việc nhóm Hou (Hokoku: báo cáo)- Ren (Renraku: báo cáo)- Sho(Sodan: Hỏi ý kiến) mới được chúng tôi tuyển dụng. Vì thế chúng tôi tự tin rằng chúng tôi có thể cung cấp lực lượng kỹ sư có kỹ năng giao tiếp cao cho khách hàng của chúng tôi.

Tỷ lệ kỹ thuật của kỹ sư