Cơ sở dữ liệu mạng
Network database

Trong lĩnh vực hạ tầng -DataBase- Network, chúng tôi tự hào là một doanh nghiệp có kinh nghiệm dày dạn và phong phú, đã và đang cung cấp các dịch vụ chất lượng cao theo yêu cầu của khách hàng trong nhiều năm. Hiện nay chúng tôi đang cộng tác cùng rất nhiều các doanh nghiệp khác nhau và có thể cung ứng nghiệp vụ từ triển khai kế hoạch, coding cho đến việc đưa sản phẩm vào sử dụng. Hơn ai hết, chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của tính bảo mật, vì thế trong công tác nghiệp vụ, tính bảo mật luôn được chúng tôi ưu tiên hàng đầu

Các dịch vụ chính được cung cấp

 • Thiết kế và thi công Server
 • Vận hành trung tâm dữ liệu
 • Tối ưu hóa DataBase
 • Thiết kế và xây dựng Network
 • Thiết kế và thi công Server
 • Vận hành trung tâm dữ liệu
 • Tối ưu hóa DataBase
 • Thiết kế và xây dựng Network

Thành tích kinh doanh

 • Xây dựng mạng lưới trong nhà máy
 • Xây dựng mạng thoại IP
 • Xây dựng máy chủ khác nhau
 • Xây dựng Oracle DataBase
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu CRM
 • Liên kết / tích hợp dữ liệu
 • Xây dựng hệ sinh thái
 • Xây dựng môi trường VoIP
 • Xây dựng cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu
 • etc…
 • Xây dựng mạng lưới trong nhà máy
 • Xây dựng mạng thoại IP
 • Xây dựng máy chủ khác nhau
 • Xây dựng Oracle DataBase
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu CRM
 • Liên kết / tích hợp dữ liệu
 • Xây dựng hệ sinh thái
 • Xây dựng môi trường VoIP
 • Xây dựng cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu
 • etc…