Lời chào đại diện

Công ty TNHH HL đã thành lập được 7 năm. Để đáp ứng được nhu cầu của Quý Khách Hàng trong thời đại toàn cầu, cùng với việc đặt mục tiêu trở thành một công ty toàn cầu, Công ty chúng tôi tiếp tục vươn lên để đạt được sự tăng trưởng cao hơn nữa. Đối với Công ty IT, Nhân lực là nguồn tài sản quý giá. Việc luôn trân trọng nhân viên, giúp nhân viên an tâm làm việc lâu dài, hay nói cách khác việc tạo ra môi trường làm việc giúp nhân viên cảm thấy hạnh phúc chính là thể hiện phương châm 「Trân trọng nhân viên」 của Công ty Chúng tôi. Trân trọng những người thân thuộc, những người nhân viên của Công ty cũng là thể hiện tâm niệm 「Làm việc vì Khách Hàng, Luôn Trân trọng Khách Hàng」. Công ty Chúng tôi đang nỗ lực mỗi ngày để Quý Khách Hàng và toàn thể Nhân viên được hạnh phúc.

Giám đốc đại diện Yuri Sato