LỊCH SỬ CÔNG TY

Tháng 5 Năm 2013 Thành lập Izu Nagaoka
Tháng 5 Năm 2013 Vốn điều lệ 5 triệu Yên
Tháng 7 Năm 2013 Chuyển đến Shinbashi
Tháng 5 Năm 2014 Nhận được tư cách Phái cử đặc thù
Tháng 1 Năm 2015 Chuyển đến Kawasaki
Tháng 3 Năm 2015 Vốn điều lệ tăng lên 9 triệu Yên
Tháng 10 Năm 2015 Vốn điều lệ tăng lên 20 triệu Yên
Tháng 8 Năm 2016 Vốn điều lệ tăng lên 35 triệu Yên
Tháng 1 Năm 2017 Vốn điều lệ tăng lên 48 triệu Yên
Tháng 4 Năm 2017 Thành lập trường mầm non JEC
Tháng 6 năm 2018 Ra đời Công cụ tìm kiếm
Tháng 9 Năm 2018 Nhận được tư cách Phái cử thông thường
Tháng 12 Năm 2018 Vốn điều lệ tăng lên 51 triệu Yên
Tháng 7 Năm 2019 Vốn điều lệ tăng lên 60 triệu Yên
Tháng 8 Năm 2019 Đạt được chứng nhận quyền riêng tư
Tháng 9 Năm 2019 Thành lập văn phòng Osaka
Tháng 12 Năm 2019 Vốn điều lệ tăng lên 70 triệu Yên