LỊCH SỬ CÔNG TY

Tháng 5 Năm 2013 Thành lập Izu Nagaoka
Tháng 5 Năm 2013 Vốn điều lệ 5 triệu Yên
Tháng 7 Năm 2013 Chuyển đến Shinbashi
Tháng 5 Năm 2014 Nhận được tư cách Phái cử đặc thù
Tháng 1 Năm 2015 Chuyển đến Kawasaki
Tháng 3 Năm 2015 Vốn điều lệ tăng lên 9 triệu Yên
Tháng 10 Năm 2015 Vốn điều lệ tăng lên 20 triệu Yên
Tháng 8 Năm 2016 Vốn điều lệ tăng lên 35 triệu Yên
Tháng 1 Năm 2017 Vốn điều lệ tăng lên 48 triệu Yên
Tháng 4 Năm 2017 Thành lập trường mầm non JEC
Tháng 6 năm 2018 Ra đời Công cụ tìm kiếm
Tháng 9 Năm 2018 Nhận được tư cách Phái cử thông thường
Tháng 12 Năm 2018 Vốn điều lệ tăng lên 51 triệu Yên
Tháng 7 Năm 2019 Vốn điều lệ tăng lên 60 triệu Yên
Tháng 8 Năm 2019 Đạt được chứng nhận quyền riêng tư
Tháng 9 Năm 2019 Thành lập văn phòng Osaka
Tháng 12 Năm 2019 Vốn điều lệ tăng lên 70 triệu Yên
Tháng 10 Năm 2020 Vốn điều lệ tăng lên 80 triệu Yên
Tháng 5 Năm 2021 Vốn điều lệ tăng lên 86 triệu Yên
Tháng 5 Năm 2023 Vốn điều lệ tăng lên 92 triệu Yên