Thông điệp từ ban quản lý nhân sự

Công ty chúng tôi đang tích cực tuyển dụng sinh viên nước ngoài.
【Đối tượng tuyển dụng】
●Những người luôn có ý chí và khát vọng vươn lên
●Những người luôn muốn tự mình hành động và phát triển bản thân
●Những người có thể trân trọng tinh thần đồng đội, trân trọng sự gắn kết với mọi người
●Những người có thể nỗ lực và có tinh thần trách nhiệm cao
Công ty của chúng tôi vẫn là một công ty trẻ nhưng là một công ty có tiềm năng phát triển cao.
Do đó, sẽ có rất nhiều cơ hội cho các bạn khi bạn gia nhập công ty của chúng tôi.
Nếu các bạn muốn khai phá và phát triển tài năng của chính mình , xin hãy vui lòng ứng tuyển.
Chúng tôi luôn mong chờ để được gặp các bạn.
———Phòng nhân sự