ကုမၸဏီအက်ဥ္းခ်ဳပ္

ကုမၸဏီအမွတ္ HL ကုမၸဏီလီမိတက္
တည္ေထာင္ျခင္း ဟဲဆဲ ၂၅ ႏွစ္ ေမလ ၂ ရက္ေန႕
မတည္ေငြ 6000 ေသာင္းဂ်ပန္ေငြ
ကုမၸဏီဥကၠ႒ Satou Toshiki
ကိုယ္စားလွယ္ဒါ႐ိုက္တာ Satou Yuri
လုပ္သူလုပ္သား 128 ဦး သြဂုတ်လ 2019 ယခု၊ ေစလႊတ္ေသာဝန္ထမ္း
ဖုန္း 044-223-7171
လိပ္စာ ဌာနချုပ်
Kawasakisiten Bld.5F, 2-3ribinguraifu, Miyamaecho, Kawasaki-ku Kawasaki-shi, Kanagawa, 210-0012, Japan

အိုဆာကာရုံး
1-8-33nippousinoosakadai2 Bld.203, Nishimiyahara, Osaka Shi Yodogawa Ku, Osaka Fu, 532-0004, Japan
အေပးယူဘဏ္ MIZUHO ဘဏ္ SURUGA ဘဏ္
အရည္အခ်င္း လုပ္သမားေစလႊတ္ေသာလုပ္ငန္းခြင္႕ျပဳခ်က္အမွတ္- ေစလႊတ္ျခင္း ၁၄-၃၀၂၂၈၈၃ privacy, Mark လက်မှတ်:17003660(01)